بیمه درمان تکمیلی

بیمه سامان با ارایه بیمه درمان تکمیل انفرادی ،خانواده و گروهی دغدغه های هموطنان عزیز را ازبالا بودن هزینه های درمانی رفع میکند.

بیمه درمان تکمیل انفرادی سامان شامل ۱۵ طرح مختلف میباشد که هرکس بر اساس نیاز خود میتواند طرح دلخواه خود را انتخاب کند.