بیمه نامه بدنه

بیمه نامه بدنه

هر اتومبیلی، علاوه بر استهلاک طبیعی در معرض خطرات و حوادث فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی قرار دارد که این خطرات ممکن است هزینه های سنگینی را برای شما ایجاد کنند. بیمه بدنه اتومبیل سامان این نوع هزینه‌ها را جبران می‌نماید.
معرفی

حوادث تحت پوشش خواه اتومبیل در حال حرکت باشد یا در حال توقف عبارتند از :

آتش سوزی: خساراتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار به اتومبیل و یا لوازم یدکی و اصلی همراه آن وارد گردد.

سرقت: سرقت کلی اتومبیل جزء خطرات اصلی بیمه بدنه است و همچنین خسارت ناشی از شروع به دزدی. اما سرقت جزیی اتومبیل (سرقت قطعات اصلی و وسائل منصوبه)، در حالت کلی تحت پوشش بیمه بدنه نیست و جزء خطرات اضافی بیمه بدنه است و بابت آن حق بیمه اضافی دریافت می‌شود.

خسارت‌های وارد شده به اتومبیل در صورتی مشمول بیمه است که در نتیجه تقصیر یا قصور خود شما (راننده اتومبیل بیمه شده) ایجاد شده باشد؛ در غیر این صورت، جبران آن بر عهده وارد کننده خسارت است که مشمول بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل میباشد.

بیمه نامه بدنه اتومبیل فقط در داخل خاک ایران اعتبار دارد و برای خارج از کشور نیازمند توافق خاص شما و شرکت بیمه سامان است.

خطرات مورد تعهد:

  • برخورد دو اتومبیل
  • برخورد اتومبیل با یک جسم ثابت یا متحرک
  • برخورد اشیا به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت یا ساکن)، چنانچه در حین حرکت اجزاء و یا محموله موضوع بیمه به آن برخورد نماید.
  • واژگون شدن اتومبیل
  • سقوط اتومبیل
  • خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا50 % قیمت نو قابل پرداخت است.
  • خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
  • پرداخت خسارتی که بیمه گذار مقصر حادثه نمی باشد.

خطرات اضافی تحت پوشش بیمه بدنه

بیمه بدنه خطرات حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی اتومبیل را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما با پرداخت حق بیمه اضافی می‌توان خطرات دیگری را نیز تحت پوشش بیمه بدنه قرار داد. البته خطرات اضافی فقط به اتومبیل‌های سواری ارائه می‌شود که طبق تعریف اداره راهنمایی و رانندگی اتومبیلی است که حداکثر دارای 6 سرنشین با راننده باشند. این خطرات عبارتند از:

انواع پوششهای تبعی (اضافی) بیمه نامه بدنه
1- سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی
2- شکست شیشه به تنهایی
3- خطرات ناشی از بلایای طبیعی
4- خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی
5- هزینه ایاب و ذهاب
6- نوسانات قیمت
7- پوشش حذف فرانشیز خسارت اول

نکته1: در حال حاضر ارائه پوشش های بیمه ای اضافی فوق الذکر شامل انواع سواری با مورد استفاده(شخصی، امور اداری ، امور شرکت ، سیاسی) می شود و ارائه پوشش بند3 به استثنای موتورسیکلت و بند1و 3 نیز شامل کلیه وسایل نقلیه با مورد استفاده مختلف می باشد، پوشش های اضافی بند 4 نیز به بارکش ها و اتوکارها ارائه می گردد.
نکته2: ارائه پوشش های اضافی در مدت اعتبار بیمه نامه (طی الحاقیه) یا زمان تجدید بیمه نامه های فاقد پوشش های مذکور، مستلزم انجام بازدید مجدد خودرو می باشد. ضمناً حق بیمه پوشش هایی که بین دوره ارائه می شود بصورت کوتاه مدت محاسبه می شود.

شرح پوششهای اضافی

1- پوشش سرقت درجای قطعات اصلی و اضافی: از طریق این پوشش اضافی می توان وسایل اصلی و یا اضافی منصوبه موضوع بیمه را تحت پوشش سرقت درجا قرار داد.
قطعات اصلی (فابریک): منظور لوازم و قطعاتی است که توسط کارخانه سازنده هنگام ساخت و تولید آن بطور عمومی و فابریک روی خودرو نصب می شود.
قطعات اضافی غیر فابریک): منظور قطعاتی است که توسط دارنده خودرو، روی اتومبیل نصب شده و از ابتدای تولید از طریق کارخانه سازنده برای خودرو طراحی و نصب نشده باشد.
شرایط و نحوه ارائه: بنابر گزارش کارشناس بازدید اولیه، درج لوازم اصلی یا اضافی و ارزش مربوطه، درقسمت لوازم قطعات در نرم افزار فن آوران قسمت صدور بدنه بیمه نامه ضروری بوده و به بیمه گذار اعلام گردد تعهد بیمه گر جهت رادیوپخش و رینگ و لاستیک منصوب(غیرفابریک) حداکثر6% ارزش وسیله نقلیه به تفکیک هر کدام 2درصد بوده و در رابطه با سایر لوازم منصوبه 14% ارزش وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد.

نکته1: لوازم لوکس و تزئینی و سایر لوازم غیر منصوب از قبیل رادیوپخش کشوئی غیر فابریک ، باربند اسکی، روکش صندلی و پرده تحت هیچ یک از پوششهای بیمه ای بدنه قرار نمی گیرند.

نکته2: در ابطه با رادیو پخش های پنل دار تعهد بیمه گر در زمان وقوع خسارت (سرقت درجا) منوط به تحویل قسمت متحرک(پنل) رادیو پخش می باشد .
نرخ پوشش اضافی سرقت درجای قطعات: در حال حاضر نرخ این پوشش اضافی 8/1% از 20درصد سرمایه بیمه شده می باشد و با توجه به نوع خسارت سرقت برای بیمه نامه های با مدت بیشتر از یکسال، حق بیمه متناسب با سالهای بیمه ای بصورت کامل دریافت می گردد .
نکته: با عنایت به تعهد بیمه گر در خصوص 6درصد لوازم منصوبه «رینگ(2%)لاستیک(2%)رادیوپخش(2%)» دقت شود مراتب در زمان صدور و ایجاد تعهد به تفکیک درصد های تعیین شده ملاک صدور قرار گیرد.

نکته4: جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پوشش اضافی فوق به شرایط خصوصی پیوست بیمه نامه بد نه مراجعه گردد.

نکته5: طبق شرایط مخصوص سرقت قطعات، تعهد بیمه گر برای سرقت هر یک از قطعات اصلی و وسایل منصوبه، با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می یابد، و دیگر تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد، مگر در موارد خاص جهت بیمه گذاران عمده و دارای حسن سابقه که این امر با بازدید از وسیله نقلیه و وسایل منصوبه جدید و ارزش گذاری لوازم و دریافت حق بیمه متعلقه می باشد .
یادآور می گردد حق بیمه دریافتی در زمان صدور الحاقیه می بایست از شروع بیمه نامه لحاظ و محاسبه گردد.
1/1- درصورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم با قیمت روز آنها ( هر کدام کمتر باشد) است .
2/1- درمورد لاستیک چرخ ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آنکه مبلغ بیمه شده از این میزان کمتر باشد که در اینصورت ملاک محاسبه خسارت مبالغ بیمه شده می باشد .
3/1- از مبلغ خسارتی که بر اساس بند 1 تعیین می شود 20 در صد بعنوان فرانشیز کسر می شود .
4/1- پس از وقوع هر خسارت بیمه گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را شمول بیمه نامه حذف نماید .
5/1- در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و از جمله گزارش مقامات انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه گر ارائه نماید .
6/1- درصورتیکه دزدی قطعات و لوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط بیمه نامه بدنه حاکم خواهد بود .
7/1- مشخصات و قیمت وسائل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه گذار و در برگ پیشنهاد بیمه نوشته شود و مورد تایید کارشناسی منتخب بیمه گر قرارگیرد .

2- پوشش شکست شیشه به تنهایی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات وارده به موضوع بیمه که شکست شیشه به هر علتی را تحت پوشش قرار می دهد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه :برای کلیه وسائط نقلیه (سواری،بارکش و اتوکار)با پرداخت 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی ، تحت پوشش خسارت شکست شیشه به تنهایی قرار می گیرد.
نکته1: در صورت شکست شیشه ، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل ، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 20 % بعنوان فرانشیز خواهد بود ، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه به قیمت روزبازار بیمه شده باشد .
نکته2: در صورتیکه شکست شیشه توام با خسارت و ارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه نامه بدنه در پرداخت خسارت حاکم خواهد بود .
توضیح : هر یک از پوشش های مورد اشاره به شرطی در تعهد بیمه گر می باشد که در بیمه نامه بدنه صراحتاً به هر یک از آنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و در بیمه نامه قید شده باشد.

3- پوشش خطرات ناشی از بلایای طبیعی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از خطرات طبیعی اعلام شده (سیل، زلزله، طوفان، تگرگ) را، تحت پوشش بیمه ای قرار داد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه : در حال حاضر نرخ این پوشش اضافی 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی می باشد.

4- پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از پاشیدن مواد اسیدی به هر علت را تحت پوشش قرار داد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه :انواع سواری با مورد استفاده اعلام شده فوق با پرداخت 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی ، تحت پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی قرار می گیرند.
نکته:انتخاب شرط پاشیدن مواد اسیدی در شرایط خصوصی(فرانشیز پاشیدن مواد اسیدی30%مبلغ خسارت می باشد.)

5- پوشش هزینه ایاب و ذهاب : از طریق این پوشش اضافی، چنانچه عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات تحت پوشش بیمه گر به استثنای سرقت و خسارت کلی باشد بیمه گذار از مزایای مربوطه برخوردار می گردد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه : نرخ این پوشش اضافی 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی و حداقل حق بیمه دریافتی 000ر100ریال می باشد که برای بیمه نامه های با مدت کمتر از یک سال، معادل حق بیمه سالیانه در نظر گرفته می شود.
نکته1:غرامت قابل پرداخت تحت این پوشش روزانه برابر 3/0 در هزار ارزش وسیله نقلیه سواری و حداقل 80000 ریال به مدت حداکثر 30 روز در طول مدت اعتبار بیمه نامه می باشد و در هر حال حداکثر غرامت پرداختی بیمه گر بابت این پوشش از 20درصد خسارت قابل پرداخت تجاوز نخواهد نمود.
نکته 2: منظور از توقف مفید در تعمیر گاه مدت زمانی است که از اغاز شروع عملیات تعمیر و بازسازی با پایان و تکمیل تعمیر صرف خواهد شد و طول مدت ایام لازم برای تعمیرات توسط کارشناس شرکت تعیین خواهد شد .

6 – نوسانات قیمت : این پوشش جهت افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه نسبت به بازار خودرو,در مدت اعتبار بیمه نامه و تفاوت آن با سرمایه درج شده در بیمه نامه به جهت عدم اعمال تبصره 2 ماده 20شرایط عمومی بیمه نامه بدنه و ماده 10 قانون بیمه (قاعده نسبی )است .این پوشش در دو حابت ارائه گردیده است که در صورت دریافت یکی از دو پوشش تعهد بیمه گر به شرح موارد الف – ب می باشد
الف – چنانچه بیمه گذار دارای پوشش 25% افرایش ارزش وسیله نقلیه خودرو باشد در صورت و قوع احتمالی خسارت افزایش قیمت خودرو براساس قیمت بازار, بیمه گر تا سقف 25% مازاد برارزش وسیله نقلیه در بیمه نامه قاعده نسبی سرمایه (براساس تبصره2 ماده20شرایط عمومی بیمه نامه بدنه)را نمی نماید . در ضمن تا 25% همان نرخ پایه اگر (4 سیلندر برحسب 1.8 درصد و اگر 6 سیلندر برحسب 1.95) محاسبه میگردد.
ب: چنانچه بیمه گذار دارای پوشش مازاد بر 50% افزایش قیمت خودرو باشد بیمه گر تا سقف 50% افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه در بیمه نامه اعمال قاعده نسبی (براساس تبصره ماده قانون 20 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه )را نمی نماید.
درضمن تا 25% افزایش محاسبه آن مطابق بند الف لحاظ میگردد و مازاد 25%تا 50% اگر خودرو 4 سیلندر مازاد برحسب 2.2% و اگر 6 سیلندر باشد برحسب 2.4 محاسبه میگردد.

7-پوشش حذف فرانشیز خسارت اول: “نحوه محاسبه حق بیمه 10درصد از حق بیمه پایه و در صورت وجود پوشش اضافی (خطرات تبعی) 10درصد از این پوشش ها نیز محاسبه میگردد.

این پوشش صرفا درخصوص گروه خودروی سواری ایجاد گردیده است.
درصورت انتخاب این پوشش در قسمت شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه این متن به صورت خودکار درج میگردد(پوشش حذف فرانشیز صرفا شامل فرانشیز اولین حادثه و هریک از پوشش های اضافی میگردد و فرانشیز خسارت های بعدی از فرانشیز خسارت اول به بعد مندرج در ظهر بیمه نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد.این پوشش شامل حذف فرانشیز خسارت کلی و سرقت کلی نمی گردد)
این فرانشیز جهت خسارت جزئی یکبار خسارت اول حذف و فرانشیز خسارت های بعدی طبق روال جاری از 10درصد به بعد محاسبه میگردد.
نکته:فرانشیز گواهینامه نیز در خسارت اول محاسبه نمیگردد.
فرانشیز پوششهای اضافی نیز درصورت خرید این پوشش حذف میگردد.
این پوشش (حذف فرانشیزخسارت اول) شامل حادثه سرقت کلی و خسارت کلی نمی گردد.”

موارد خارج از پوشش بیمه بدنه اتومبیل

در بیمه بدنه، خطرات زیر بیمه نمی‌شوند:
1-خطرات بیمه ناپذیر نظیر جنگ، شورش، بلوا و امثال آن
2- در صورتی که راننده موضوع بیمه در هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی‌نامه رانندگی باشد و یا گواهی‌نامه رانندگی او باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی، گواهی‌نامه وی برای رانندگی موضوع بیمه مناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهی‌نامه در حکم بطلان آن نیست ولیکن استعلام از واحد صدور گواهی‌نامه برای راننده تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه الزامی است.
3- کاهش بهای وسایل نقلیه در نتیجه حادثه یا حریق
4- خسارتهای مربوط به خط کشیدگی یا میخ کشیدگی بدنه اتومبیل
5-شکست شیشه و آسیب به لاستیک به تنهایی(مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد).
6- خسارت ناشی از یدک‌کشی و بکسل‌کشی توسط اتومبیل (بغیر از مواردی که مجاز بوده و کلیه اصول ایمنی رعایت شده باشد) و یا استفاده اتومبیل در موارد غیر مجاز
7- خسارتهایی که عمداً توسط بیمه گذار یا راننده وی و یا هر کسی که وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد می‌آید.
8- خسارتهای ناشی از ضبط، توقیف ویا مصادره اتومبیل که توسط مراجع قضائی یا حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
9- مست بودن یا در حالت عادی نبودن راننده (نظیر استعمال مواد مخدر یا قرص های خواب آور)
10- خسارت ناشِی از مسابقات اتومبیل‌رانی ، شرط‌بندی یا آزماِیش سرعت و آموزش رانندگی (مگر با توافق بیمه گر که پوشش آن خریداری شده باشد).
11- خسارت وارده ناشی از حمل مواد سریع الاشتعال، مواد منفجره و اسید مگر آنکه موضوع مخصوص بیمه حمل آن باشد.
12- خسارتهاِی وارده به محموله های وسیله نقلیه
13- خسارت ناشی از عدم النفع مگر با توافق بیمه‌گر
14- خسارت وارده به وسیله نقلِیه مورد بیمه در اثر اضافه بار و اضافه مسافر و ِیا در حین بار گیری و بار اندازی
15- سیل، زلزله، آتشفشان (مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد)
16-خسارتهای وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه، در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کار کرد آنها باشد.
17- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه

نرخ حق بیمه بدنه اتومبیل

نرخ حق بیمه بدنه، و بر اساس نوع اتومبیل، قدرت موتور، تعداد سیلندر، قیمت روز اتومبیل و سایر مشخصات اتومبیل ارائه شده است. توجه کنید که اتومبیل سواری بالای 20 سال بیمه بدنه نمی‌شوند (به علت فرسودگی بدنه اتومبیل). اتومبیلهای زیر 20 سال سن نیز در 10 سال اول اضافه نرخ ندارند و طبق تعرفه حق بیمه آنها محاسبه می‌شود؛ اما از سال یازدهم به بعد هر سال 50% اضافه نرخ دارد؛

1.با توجه به حسن سابقه بیمه ای کلیه بیمه گذاران برای انواع وسایل نقلیه در صورتی که در طول یکسال بیمه ای خسارت دریافت ننموده باشند تخفیف سابقه عدم دریافت خسارت لحاظ می شود :

-تخفیف عدم خسارت سال اول 25%

-تخفیف عدم خسارت سال دوم 35%

-تخفیف عدم خسارت سال سوم 45%

-تخفیف عدم خسارت سال چهارم 60%

2.با توجه به امکان پرداخت اقساط حق بیمه بدنه در حالت کلی چنانچه پرداخت حق بیمه بصورت نقد و یکجا در زمان صدور بیمه نامه صورت پذیرد بیمه گذار شامل 10% تخفیف پرداخت نقدی می گردد.

3.کارت طلایی به عنوان سابقه عدم خسارت تلقی نمی شود .

4. سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه بدنه شرکتهای بیمه دیگر در بیمه سامان پذیرش می شود.

5-5-3- تخفیفهیئتعلمی:بیمه نامه بدنهاعضاء هیئت علمی شاغل در موسسات آموزشی و تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، شامل 20% تخفیف ویژه در حق بیمه بیمه نامه بدنه می باشد.

نکته: ارائه اصل معرفینامه یا کارت شناسایی که قید شده در آن عضو هیئت علمی، از مراجع ذیربط الزامی است.

5-5-4- تخفیف صفر کیلومتر:کلیه خوروهایی که بیش از سه ماه از تاریخ شماره گذاری و تحوبل شان سپری نشده باشد شامل تخفیف صفر کیلومتر می شوند.

نکات مهم که متقاضیان بیمه بدنه اتومبیل باید بدانند.

1. در صورتی می‌توانید اتومبیل را بنام خود بیمه بدنه نمائید یا ذینفع بیمه نامه باشید که سند یا دفترچه مالکیت اتومبیل بنام شما صادر شده باشد و یا سند رسمی وکالت از طرف مالک داشته باشید، در غیر اینصورت با مسئولین صدور بیمه نامه مشورت نمائید.
2. بیمه‌نامه بدنه اتومبیل قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت کتبی بیمه‌گر، بنابراین در صورت انتقال مالکیت اتومبیل به هر شکل اعم از قولنامه‌ای، وکالتی، قطعی یا اشکال دیگر مراتب را بلافاصله ضمن ارائه اصل بیمه‌نامه، کتباً به اطلاع شرکت بیمه برسانید. حق بیمه مدت باقیمانده قابل استرداد است.
* در صورت نقل و انتقال موضوع بیمه ( خودرو ) این امکان برای بیمه گذار می باشد که سابقه بیمه نامه قبلی یا بیمه نامه جاری را به مورد بیمه دیگری منتقل نماید و ذکر این مطلب که در این حالت الحاقیه فسخ به صورت روزشمار صادر می گردد که بیمه گذار متضرر نشود و کلیه سوابق و مبلغ الحاقیه برگشتی به بیمه نامه جدید انتقال می یابد ولیکن در خصوص بیمه گذاری که از محل بیمه نامه قبلی خسارت دریافت نموده باشد فسخ بصورت کوتاه مدت صادر می گردد و همچنین در خصوص بیمه گذارانی که 2 ماه به تاریخ انقضاء بیمه نامه قبلی که بیمه گر آن سامان باشد برای انتقال ( جابه جایی ) مراجعه نماید به لحاظ اعمال تخفیف عدم خسارت الحاقیه فسخ صادر نمی گردد والحاقیه ابطال بدون برگشت حق بیمه صادر می شود .
توجه : در صورتی که بیمه گذار موفق و یا در حال حاضر قصد خرید یا اقدامی برای خرید خودرو جدید نداشته باشد امکان صدور الحاقیه تعلیق بیمه نامه می باشد ولیکن اعتبار این الحاقیه صرفاًبرای سه ماه است .
3. چون مزایای این بیمه نامه منحصراً متعلق به شماست، این امکان برای شما وجود دارد که می توانید بیمه نامه خود را فسخ نمائید در صورت فسخ حداکثر تا 6 ماه و در صورت انقضا مدت بیمه نامه حداکثر تا سه ماه جهت استفاده از تخفیف عدم خسارت نزد بیمه گر محفوظ می باشد .
4. اتومبیل خود را به قیمت مبادله‌ای در بازار (قیمت روز) بیمه نمائید و در صورت افزایش قیمت آن سریعاً ضمن مراجعه به شرکت بیمه، نسبت به تعدیل مبلغ بیمه اقدام نمائید.
5. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، قبل از جابجایی اتومبیل خسارت دیده سریعاً جهت تهیه گزارش توسط مقامات انتظامی اقدام و سپس قبل از انجام تعمیرات، با اتومبیل خسارت دیده و مدارک لازم از قبیل: گزارش مهر شده مقامات انتظامی، اصل گواهینامه، اصل بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث و اصل سند مالکیت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید.
6. در صورت دریافت خسارت بابت هر یک از خطرات اصلی و تبعی ، بیمه نامه تمدیدی مشمول تخفیف عدم خسارت به تفکیک استفاده از نوع خطر می شوید .
بدین منظور : اگر بیمه گذار از محل بیمه نامه سال قبل از پوشش شکست شیشه به تنهایی استفاده نموده باشد در زمان تمدید بیمه نامه به دلیل عدم استفاده از پوشش اصلی این قسمت شامل تخفیف عدم خسارت میگردد ولیکن پوشش های اضافی به صورت کلی شامل تخفیف نمی گردد و در سالهای آینده نیز تخفیفات عدم خسارت در صورت عدم دریافت خسارت به همین منوال ادامه می یابد .
7. از آنجا که شرکت بیمه سامان در صورت عدم اعلام خسارت طی یکسال برای سال دوم و سالهای بعد تخفیف قابل ملاحظه‌ای بعنوان تخفیف عدم خسارت در حق بیمه منظور می‌نماید، همچنین اعلام خسارت متعدد موجب افزایش فرانشیز در هر مرحله می‌گردد، بنابراین در اعلام خسارت جزئی دقت و توجه کافی مبذول فرمائید.
8. در تصادفات رانندگی چنانچه مقصر حادثه نبودید و مسئول حادثه شخص شناخته شده‌ای بود و امکان تعقیب وی و بازیافت خسارت فراهم گردد . نه تنها از افزایش فرانشیز خسارت متوالی معاف می‌گردید و فرانشیز شما معادل 50% فرانشیز معمول خواهد بود، بلکه دریافت خسارت مذکور موجب عدم استفاده از تخفیف عدم اعلام خسارت در سال بعد نمی‌گردد.
توجه : برای اعلام خسارت و دریافت چک خسارت، مراجعه بیمه گذار یا نماینده قانونی او به شرکت بیمه الزامی است.
*برای استفاده از این مزایا و جهت حفظ حقوق خود موارد زیر را دقیقاً مطالعه فرمائید:
الف) در صورت اقرار به تقصیر از طرف مقصر حادثه و قبول نظر کارشناس تصادفات، مشخصات کامل و نشانی محل کار و سکونت ایشان در برگ بازجویی قید شود.
ب) در برگ بازجویی خود ضمن اعلام شکایت نسبت مقصر حادثه با وی سازش نکنید.
ج) در صورتیکه برای تعیین میزان خسارت کارشناس رسمی انتخاب گردد و نظر ایشان در خصوص میزان خسارت و یا چگونگی حادثه مورد قبول شما نباشد، ضمن اعتراض کتبی نسبت به نظر کارشناس، مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اظهار نظر کارشناس به این شرکت اعلام فرمائید تا نظر کارشناس مذکور ملاک پرداخت خسارت از طرف این شرکت قرار نگیرد.

9. دزدی کلی عبارت است از:
الف) اتومبیل به سرقت رفته و دیگر کشف نگردد.
ب) اتومبیل به سرقت رفته کشف گردد، ولی لوازمی از آن به سرقت رفته یا اتومبیل دچار حادثه شده باشد.
ج) دزدی درجا: به موردی اطلاق می‌شود که از اتومبیل بیمه شده در حال توقف لوازم به سرقت رفته باشد.

فایل کاتالوگ